CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

Hotline: 033.789.5810
Menu Hotline 033.789.5810

THIẾT BỊ ĐIỆN SHIHLIN

ACB 3P DRAWOUT  Shihlin

ACB 3P DRAWOUT Shihlin

Giá: Liên hệ

ACB 3P DRAWOUT  Shihlin

Thông tin chi tiết
ACB 3P DRAWOUT  Shihlin
Mã hàng Dòng định mức (A) Ka
BW 2000-HN 3P 630A 85
800A
1000A
1250A
1600A
2000A
BW 3200-HN 3P 2500A 100
3200A 100
BW 4000-HN 3P 4000A 100
BW 6300-HN 3P 5000A 130
6300A 130
033.789.5810