CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

Hotline: 033.789.5810
Menu Hotline 033.789.5810

MCCB Shihlin

Aptomat MCB BPH 1P

Aptomat MCB BPH 1P

Giá: Liên hệ

Aptomat MCB BPH 1P

Thông tin chi tiết

Mã hàng: Aptomat MCB BPH 1P

Dòng điện định mức: 15, 20, 30, 40, 50A

Dòng cắt: 10kA

033.789.5810