CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

Hotline: 033.789.5810
Menu Hotline 033.789.5810

THIẾT BỊ ĐIỆN SHIHLIN

ATS Loại MCCB Shihlin

ATS Loại MCCB Shihlin

Giá: Liên hệ

ATS Loại MCCB Shihlin

Thông tin chi tiết
ATS Loại MCCB Shihlin
Mã hàng Dòng định mức (A) kA
BS100SN 3P 100A 15
BS100HN 3P 30
BS250SN 3P 250A 30
BS400SN 3P 250, 300, 350, 400A 35
BS400HN 3P 50
BS630SN 3P 500, 600, 630A 35
BS630HN 3P 50
BS800SN 3P 700, 800A 50
BS1000HS 3P 1000A 100
BS1200HS 3P 1200A 100
BS1600HS 3P 1400, 1600A 100
033.789.5810