CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

Hotline: 033.789.5810
Menu Hotline 033.789.5810

THIẾT BỊ ĐIỆN SHIHLIN

Khởi động từ hộp Shihlin

Khởi động từ hộp Shihlin

Giá: Liên hệ

Khởi động từ hộp Shihlin

Thông tin chi tiết
Khởi động từ hộp Shihlin
Mã hàng 3P 220V 3P 360V Rơ le nhiệt
KW HP   A
MS-P 11 PB 0.2 1/4 0.4 1/2 1.2(0.9-1.5)A
0.3 2/5 0.75 1 1.7(1.3-2.1)A
0.4 1/2 1.1 1.5 2.1(1.6-2.6)A
0.75 1 1.5 2 3.3(2.5-4.1)A
1.1 1.5 2.2 3 4.4(3.4-5.4)A
1.5 2 3 4 6.5(5-8)A
2.2 3 3.7 5.5 9(7-11)A
3 4 5.5 7.5 11(9-13)A
MS-P 16 PB 3.7 5 7.5 10 15(12-18)A
MS-P 21 PB 5.5 7.5 12 15 21(17-24)A
MS-P 35 TPB 7.5 10 15 20 28(22-34)A
MS-P 40 TPB 11 15 22 30 40(32-48)A
033.789.5810