CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

Hotline: 033.789.5810
Menu Hotline 033.789.5810

MCCB Shihlin

Aptomat MCB BHA 2P-6kA

Aptomat MCB BHA 2P-6kA

Giá: Liên hệ

Aptomat MCB BHA 2P-6kA

Thông tin chi tiết

Mã hàng: Aptomat MCB BHA 2P-6kA

Dòng điện định mức: 6, Aptomat MCB BHA 2P-6kA, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A

Dòng cắt: 6kA

033.789.5810