CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

Hotline: 033.789.5810
Menu Hotline 033.789.5810

ĐĨA TÁN KHÍ TRUNDEAN

ĐĨA TÁN KHÍ VÀ TUBE TÁN KHÍ TRUNDEAN

ĐĨA TÁN KHÍ VÀ TUBE TÁN KHÍ TRUNDEAN

Giá: Liên hệ
Thông tin chi tiết

ĐĨA TÁN KHÍ VÀ TUBE TÁN KHÍ TRUNDEAN

Thông số đĩa tán khí

Model

Dimension

Flow range (L/min)

Membrane

Base

Haedware

Disc-200

8"x2.3"

20-100

EPDM-NEWPLAN

FIBER + A.B.S

BOLITFIJED

Disc-250

10"x2.3"

20-150

EPDM-NEWPLAN

FIBER + A.B.S

BOLITFIJED

Disc-300

12.5"x2.3"

40-260

EPDM-NEWPLAN

FIBER + A.B.S

BOLITFIJED

Disc-350

13.5"x2.3"

40-310

EPDM-NEWPLAN

FIBER + A.B.S

BOLITFIJED

Thông số Tube tán khí

 

Model

Dimension

Flow range (L/min)

Membrane

Base

Haedware

TUBE-300

12.5"X2.5"X3/4"NPT

20-100

EPDM-NEWPLAN

PCV A.B.S

SUS#304.316

TUBE-600

24"X2.5"X3/4"NPT

20-100

EPDM-NEWPLAN

PCV A.B.S

SUS#304.316

TUBE-700

28"X2.5"X3/4"NPT

40-260

EPDM-NEWPLAN

PCV A.B.S

SUS#304.316

TUBE-1300T

51"X2.5"X3/4"NPT

40-280

EPDM-NEWPLAN

PCV A.B.S

SUS#304.316

TUBE-1000

39"X2.5"X3/4"NPT

40-320

EPDM-NEWPLAN

PCV A.B.S

SUS#304.316

TUBE-1000-30

12.5"X3"X3/4"NPT

20-200

EPDM-NEWPLAN

PCV A.B.S

SUS#304.316

TUBE-1000-60

24"X3"X3/4"NPT

20-300

EPDM-NEWPLAN

PCV A.B.S

SUS#304.316

TUBE-1000-100

39"X3"X3/4"NPT

2-380

EPDM-NEWPLAN

PCV A.B.S

SUS#304.316

033.789.5810