CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

Hotline: 033.789.5810
Menu Hotline 033.789.5810

MCCB Shihlin

Aptomat MCB BPH 2P

Aptomat MCB BPH 2P

Giá: Liên hệ

Aptomat MCB BPH 2P

Thông tin chi tiết

Mã hàng: Aptomat MCB BPH 2P

Dòng điện định mức: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100A

Dòng cắt: 10kA

033.789.5810