CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

Hotline: 033.789.5810
Menu Hotline 033.789.5810

THIẾT BỊ ĐIỆN SHIHLIN

Khởi động từ - Contactor

Khởi động từ - Contactor

Giá: Liên hệ

Khởi động từ - Contactor

Thông tin chi tiết
Khởi động từ - contactor
Mã hàng 3ϕ 380V AC3 Tiếp điểm  Chọn rơ  le nhiệt
KW HP A
S-P 06 3 4 6 1a TH-P09PP
S-P 09 4 5.5 9 1a TH-P09PP
S-P11 5.5 7.5 12 1a TH-P12E
S-P12 5.5 7.5 12 1a1b TH-P12E
S-P16 7.5 10 18 1a1b TH-P20V (E)
S-P21A 11 15 21 2a2b TH-P20TAV (E) 
S-P30T 15 20 30 2a2b TH-P20TAV (E)
S-P35T 18.5 25 35 2a2b TH-P20TAV (E)
S-P40T 22 30 40 2a2b TH-P60V (E)
S-P50T 30 40 52 2a2b TH-P60V (E)
S-P60T 37 50 65 2a2b TH-P60TVA (E)
S-P80T 45 60 80 2a2b TH-P60TVA (E)
S-P100T 60 80 105 2a2b TH-P120 (E)
S-P125T 75 100 130 2a2b TH-P120TAV (E)
S-P150 90 125 160 2a2b TH-P120TAV (E)
S-P220T 120 160 220 2a2b TH-P220T (E)
S-P300T 160 220 300 2a2b TH-P400T (E)
S-P400T 220 300 400 2a2b TH-P400T (E)
S-P600C 315 420 600 2a2b TH-P600CT
033.789.5810