CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

Hotline: 033.789.5810
Menu Hotline 033.789.5810

THIẾT BỊ ĐIỆN MITSUBISHI

CẢM BIẾN DÒNG MITSUBISHI LOẠI RỜI

CẢM BIẾN DÒNG MITSUBISHI LOẠI RỜI

Giá: Liên hệ
CẢM BIẾN DÒNG MITSUBISHI LOẠI RỜI
Thông tin chi tiết

CẢM BIẾN DÒNG MITSUBISHI LOẠI RỜI

SPLIT -TYPE CURRENT  SENSOR

 

Sản phẩm

Mã hàng

Thông số

Golfacode

Product

Model

Specification

Order code

 

EMU-CT50-A

50A/16.66mA

19E202T00001S

 

EMU-CT100-A

100A/33.33mA

19E213T00001T

 

EMU-CT250-A

250A/66.66mA

19E218T00001U

 

EMU-CT400-A

400A/66.66mA

19E222T00001Q

EMU-CT50

EMU-CT600-A

600A/66.66mA

19E227T00001R

CẢM BIẾN DÒNG LOẠI 5A

 

 

5A CURRENT SENSOR

 

 

 

 

 

 

 

EMU2-CT5-4W

5A/1.66mA

19E207T00000E

EMU2-CT5

EMU2-CT5

5A/1.66mA

19E208T00000F

 

 

 

 

CÁP CHO CẢM BIẾN DÒNG LOẠI 5A

 

 

5A SPLIT-TYPE CURRENT SENSOR CABLE

 

 

 

EMU2-CB1-DR

3P3W Dùng cho Ecomonitorpro

19E250T00000S

 

EMU2-CB1-DR-4W

3P4W Dùng cho Ecomonitorpro

19E252T00000T

 

EMU2-CB-Q5B

3P3W Dùng cho Ecomonitorlight

19E291T000011

 

EMU2-CB-Q5A-4W

3P4W Dùng cho PLC dòng Q

19E294T000012

EMU2-CB1-DR-4W

EMU2-CB-Q5B-4W

3P4W Dùng cho Ecomonitorlight,PLC dòng Q

19E295T000013

 

 

 

 

CÁP KÉO DÀI LOẠI TIÊU CHUẨN

 

 

5A SPLIT-TYPE CURRENT SENSOR EXTENSION CABLE (STANDARD TYPE)

 

 

EMU2-CB-T1M

1m

19E240T00000L

 

EMU2-CB-T5M

5m

19E241T00000M

 

EMU2-CB-T10M

10m

19E242T00000N

EMU2-CB-T20M

EMU2-CB-T20M

20m

19E263T000010

 

 

 

 

 

EMU2-CB-T1MS

1m (2 cáp)

19E245T00000P

EMU2-CB-T10MS

EMU2-CB-T5MS

5m (2 cáp)

19E246T00000Q

 

EMU2-CB-T10MS

10 (2 cáp)

19E247T00000R

033.789.5810