CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

Hotline: 033.789.5810
Menu Hotline 033.789.5810

THIẾT BỊ ĐIỆN MITSUBISHI

PHỤ KIỆN M ITSUBISHI DÙNG CHO CÔNG TẮC TƠ

PHỤ KIỆN M ITSUBISHI DÙNG CHO CÔNG TẮC TƠ

Giá: Liên hệ

PHỤ KIỆN M ITSUBISHI DÙNG CHO CÔNG TẮC TƠ

Thông tin chi tiết

PHỤ KIỆN M ITSUBISHI DÙNG CHO CÔNG TẮC TƠ

ACCESSORIES FOR CONTACTOR

Sản phẩm

Tiếp điểm phụ

Dùng cho công tắc tơ

Mã hàng

Golfacode

Auxiliary contact

NO

NC

Product

Normal open

Normal close

For contactor

Model

Order code

 

Khối tiếp điểm phụ - Auxiliary Contact Block 

 

 

 

UT-AX4

2NO

 

S-T10, S-T32, S-T35, S-T50

UT-AX2 2A

UHA00-576

1NO1NC

 

S-T10, S-T32, S-T35, S-T50

UT-AX2 1A1B

UHA00-577

2NC

 

S-T10, S-T32, S-T35, S-T50

UT-AX2 2B

UHA00-578

2NO2NC

 

S-T10, S-T32, S-T35, S-T50

UT-AX4 2A2B

UHA00-508

4NO

 

S-T10, S-T32, S-T35, S-T50

UT-AX4 4A

UHA00-509

3NO1NC

 

S-T10, S-T32, S-T35, S-T50

UT-AX4 3A1B

UHA00-510

UT-AX11

1NO1NC

 

S-T10, S-T32, S-T35, S-T50

UT-AX11 1A1B

UHA00-579

 

 

S-T10, S-T20

UT-ML11

UHA00-538

UT-ML11

 

 

S-T21, S-T32, S-T35, S-T50, S-T65, S-T80

UN-ML21

UHA00-045

033.789.5810