CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

Hotline: 033.789.5810
Menu Hotline 033.789.5810

THIẾT BỊ ĐIỆN MITSUBISHI

RƠ LE NHIỆT MITSUBISHI TH-T SERIES

RƠ LE NHIỆT MITSUBISHI TH-T SERIES

Giá: Liên hệ
RƠ LE NHIỆT MITSUBISHI TH-T SERIES
Thông tin chi tiết

RƠ LE NHIỆT MITSUBISHI TH-T SERIES

THERMAL OVERLOAD RELAYS TH-T SERIES

● Sản xuất tại Nhật Bản

● Dùng bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha cho động cơ

● Lắp trực tiếp vào công tắc tơ

 

Dùng cho công tắc tơ

Dải điều chỉnh

Relay bảo vệ quá tải

Relay bảo vệ quá tải có bảo vệ mất pha

(A)

Overload relay

Phase fail protection thermal relay

 

Mã hàng

Golfacode

Mã hàng

Golfa 

For contactor

Setting range

Model

Order code

Model

Order code

S-N95

85-105

TH-N60TA 95A

THA00-816

TH-N60KPTA 95A

THA00-736

S-N125

34-50

TH-N120 42A

THA00-397

TH-N120KP 42A

THA00-403

S-N150

S-N125

43-65

TH-N120 54A

THA00-398

TH-N120KP 54A

THA00-404

S-N150

S-N125

54-80

TH-N120 67A

THA00-399

TH-N120KP 67A

THA00-405

S-N150

S-N125

65-100

TH-N120 82A

THA00-400

TH-N120KP 82A

THA00-406

S-N150

S-N125

85-125

TH-N120TA 105A

THA00-401

TH-N120KPTA 105A

THA00-407

S-N150

S-N125

100-150

TH-N120TA 125A

THA00-402

TH-N120KPTA 125A

THA00-408

S-N150

S-N180

65-100

TH-N220RH 82A

THA00-409

TH-N220KPRH 82A

THA00-901

S-N220

S-N180

85-125

TH-N220RH 105A

THA00-410

TH-N220KPRH 105A

THA00-895

S-N220

S-N180

100-150

TH-N220RH 125A

THA00-411

TH-N220KPRH 125A

THA00-929

S-N220

S-N180

120-180

TH-N220RH 150A

THA00-412

TH-N220KPRH 150A

THA00-680

S-N220

S-N180

140-220

TH-N220RH 180A

THA00-413

TH-N220KPRH 180A

THA00-749

S-N220

S-N180

170-250

TH-N220RH 210A

THA00-919

TH-N220KPRH 210A

THA00-751

S-N220

S-N300

85-125

TH-N400RH 105A

THA01-236

TH-N400KPRH 105A

THA01-605

S-N400

S-N300

100-150

TH-N400RH 125A

THA00-692

TH-N400KPRH 125A

THA01-606

S-N400

S-N300

120-180

TH-N400RH 150A

THA01-203

TH-N400KPRH 150A

THA01-118

S-N400

S-N300

140-220

TH-N400RH 180A

THA00-938

TH-N400KPRH 180A

THA00-750

S-N400

S-N300

200-300

TH-N400RH 250A

THA00-419

TH-N400KPRH 250A

THA00-682

S-N400

S-N300

260-400

TH-N400RH 330A

THA00-420

TH-N400KPRH 330A

THA00-644

S-N400

S-N600

200-300

TH-N600 250A

THA01-113

TH-N600KP 250A

THA00-933

S-N800

S-N600

260-400

TH-N600 330A

THA00-667

TH-N600KP 330A

THA00-836

S-N800

S-N600

400-600

TH-N600 500A

THA00-696

TH-N600KP 500A

THA00-752

S-N800

S-N600

520-800

TH-N600 660A

THA00-689

TH-N600KP 660A

THA00-904

S-N800

033.789.5810