CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

Hotline: 033.789.5810
Menu Hotline 033.789.5810

THIẾT BỊ ĐIỆN MITSUBISHI

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI MITSUBISHI- CHO BẢO VỆ ĐỘNG CƠ MB SERIES

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI MITSUBISHI- CHO BẢO VỆ ĐỘNG CƠ MB SERIES

Giá: Liên hệ
CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI MITSUBISHI- CHO BẢO VỆ ĐỘNG CƠ MB SERIES
Thông tin chi tiết

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI MITSUBISHI- CHO BẢO VỆ ĐỘNG CƠ MB SERIES

MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - MB SERIES MCCB

● Sản xuất tại Nhật Bản

● Đáp ứng iêu chuẩn IEC 60947-2

● Dòng định mức tới 225A

● Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới 36kA

 

Số cực

Dòng ngắn mạch (kA)

Dòng định mức (A)

Mã hàng

 Golfacode 

Pole

Breaking capacity Icu

Rate current

Model

 Order code 

3P

5

8

NF63-CV

 2CE084A00005J 

3P

5

10

NF63-CV

 2CE085A00005K 

3P

5

12

NF63-CV

 2CE086A00005L 

3P

5

16

NF63-CV

 2CE087A00005M 

3P

5

25

NF63-CV

 2CE088A00005N 

3P

5

32

NF63-CV

 2CE089A00005P 

3P

5

40

NF63-CV

 2CE090A00005Q 

3P

5

45

NF63-CV

 2CE091A00005R 

3P

5

4

NF32-SV

 2CB081A00001M 

3P

5

5

NF32-SV

 2CB082A00001N 

3P

5

7.1

NF32-SV

 2CB083A00004E 

3P

5

8

NF32-SV

 2CB084A00004F 

3P

5

10

NF32-SV

 2CB085A00001P 

3P

5

12

NF32-SV

 2CB086A00004G 

3P

5

16

NF32-SV

 2CB087A00001Q 

3P

5

25

NF32-SV

 2CB088A00001R 

3P

5

32

NF32-SV

 2CB089A00001S 

3P

7.5

4

NF63-SV

 2CE201A00006N 

3P

7.5

5

NF63-SV

 2CE202A00006P 

3P

7.5

7.1

NF63-SV

 2CE203A000036 

3P

30

12.5

NF125-SV

 2CH201A000069 

3P

30

16

NF125-SV

 2CH202A00006A 

3P

30

25

NF125-SV

 2CH203A00006B 

3P

30

32

NF125-SV

 2CH204A00006C 

3P

30

40

NF125-SV

 2CH205A00006D 

3P

30

45

NF125-SV

 2CH206A00006E 

3P

30

63

NF125-SV

 2CH207A00002Q 

3P

30

71

NF125-SV

 2CH208A00006F 

3P

30

90

NF125-SV

 2CH209A00006G 

3P

30

100

NF125-SV

 2CH210A00006H 

3P

36

200

NF250-SV

 2CL164A00004Q 

033.789.5810